Värmepump i Stockholm

Värmepumpsguiden hjälper dig som bor i Stockholms län att hitta din värmepump. Värmepumpar inledas i sorter efter energikälla (bergvärmepump), men också efter hur de sprider värmen (luft-vattenvärmepump). Med hjälp av värmepumpsguiden här på sidan, hittar du lätt vilken värmepump som passar dig.

En luftvärmepump är relativt enkel och hämtar sin energi från uteluften eller frånluften. De olika sorterna är olika enkla, luft/luft som inte kopplas till ett vattenburet system är enklast, men kanske inte det bästa alternativet om du redan har ett vattenburet system i hemmet. I guiden nedan ser du vilka förutsättningar som passar de olika värmepumparna.

Luft-luft

Luft/luftvärmepump är den absolut enklaste och billigaste sortens värmepump i Stockholm och alla andra städer. I och med att de tar värme från luften ute och sprider värme via luften inne, kan de installeras i princip i vilket hus som helst. Ett par fördelar med luftvärmepumpen är att den också renar inomhusluften från exempelvis bakterier, pollen och damm; och att den kan användas som luftkonditionering under sommaren. En luft/luftvärmepump ger vanligen en energibesparing på uppåt 50 %. Dessa är exempelvis mycket vanliga i fritidshusen i Stockholms skärgård och i radhusområden runtom i Stockholmsområdet.
Läs mer om luft-luftvärmepumpar

Luft-vatten

Luft/vattenvärmepumpen är även den förhållandevis enkel. Samtidigt blir det naturligtvis ett något större ingrepp eftersom en luft/vattenvärmepump kopplas till ett vattenburet uppvärmningssystem. En stor fördelen med luft/vatten är att värmen inte stoppas av stängda dörrar och att du även kan få varmt vatten i kranarna något som kan vara skönt en vinter i Stockholm. Luft/vatten kan helt enkelt vara ett bra alternativ för dig som vill spara energi och redan har ett vattenburet system. Med en luft/vattenvärmepump kan du få en energibesparing på uppåt hela 60 % i Stockholm. Luft-vattenvärmepumparna har ökat markant i popularitet de senaste åren, vilket troligen hänger ihop med deras ökade effekt och besparingsmöjlighet.
Läs mer om luft-vattenvärmepumpar

Frånluft

Frånluftsvärmepumpar har länge varit mycket vanliga i svenska hem, så även i Stockholm, kanske delvis för att det är så enkelt att förklara varför det är en smart lösning. En frånluftsvärmepump återanvänder värmen i ventilationsluften och använder den om och om igen till att värma ditt hus. Istället för att släppa ut varm luft, stannar värmen i luften, samtidigt som luften ändå ventileras. Då de har tillgång till en relativt stabil energikälla hela året runt blir det inga stora skillnader i effektiviteten, jämfört med luftvärmepumparna. Samtidigt är energitillgången begränsad till den mängd värme som finns i inne och lite värme går ändå hela tiden förlorad. Med de nya dyrare frånluftsvärmepumparna på marknaden kan du nå upp till 65 % energibesparing.
Läs mer om frånluftsvärmepumpar

Bergvärme

(samt markvärmepump och sjövärmepump Stockholm)

Berggrunden är bergvärmepumpens energikälla. Borrhålet vid bergvärme är bara ett par hundra meter djupt. Eftersom berggrunden håller ungefär samma temperatur hela året i Stockholm har en bergvärmepump tillgång till en stabil energikälla. Bergvärme är dyrast att installera, vilket till större delen beror på kostnaden för att borra och det material som krävs för att hämta upp värme ur berget, men till viss del är även själva pumparna dyrare. Bergvärmepumpar ger den största energibesparingen, på 80 % om han har tur. Det dröjer dock lång tid innan bergvärmen återbetalar sig, oftast runt 10 år. Särskilt bergvärme är generellt betydligt dyrare i Stockholm, både för själva bergvärmepumpen och installationen, men det är också dyrt att ansöka om tillstånd i kommuner så som Vallentuna, Stockholm, Täby, Norrtälje och Sollentuna.

Det finns även värmepumpar som tar energi från mark eller vatten, även om detta är ganska ovanligt. Få har tillgång till de förutsättningar som krävs; en stor markyta som kan grävas upp eller vatten som inte fryser på vintern. Samma värmepumpar används vanligen vid markvärme och sjövärme som används vid bergvärme och därför behandlas dem här som en gemensam grupp.

Läs mer om bergvärmepumpar

Jämför de olika värmepumps-typerna ↓

Värmepumpsguiden

Ta hjälp av vår guide för att hitta den värmepump som passar dig bäst. Se vad som gäller för de olika sorternas värmepumpar och hitta ett system som passar dina förutsättningar.

Luft-luft Luft-vatten Frånluft Bergvärme
EKONOMI
Besparing (ca*) 30-55% 40-65% 25-50% 40-70%
Investeringskostnad Låg Relativt låg Medel Hög
Återbetalningstid ca 2 år ca 5 år ca 7 år ca 10 år
TYP AV VÄRMESYSTEM
Luftburen värme x
Vattenburen värme x x x
Alternativ till direkt-el x
Komplett uppvärmningssystem x x x
SYSTEMET KRÄVER
Mekanisk ventilation x
Borrning x
Tillstånd från kommunen x
FUNKTIONER
Luftrening x
Luftkonditionering x
Luftkonditionering med extra tillbehör x x
Tappvatten x x x
LÄS MER
Läs mer om: luft-luft luft-vatten frånluft bergvärme

*Besparingen beror på en lång rad faktorer – exempelvis mängden isolering, planlösningen, typ av fönster, vilken värmepump du väljer etc.

Typ av värmesystem

Den första kategorin gäller vilken typ av värmesystem som finns i huset. En luft-luftvärmepump sprider värme via inomhusluften, medan de övriga värmepumparna använder husets vattenburna värmesystem. Det är dyrt att installera ett vattenburet värmesystem och därför är luft-luftvärmepumpen det naturliga valet om du har direktverkande el, något som är standard i alla radhusområden från 60-70-talet runt om i Stockholms området. Luft-luftvärmepumpen är dock ett komplement och kan inte utgöra ett eget uppvärmningssystem, vilket de övriga sorterna kan.

Vad kräver systemet?

Förutom då ett vattenburet värmesystem, som redan diskuteras kräver vissa värmepumpar andra förutsättningar. En frånluftsvärmepump kräver mekanisk ventilation, så att frånluften kan ledas till frånluftsvärmepumpen. En bergvärmepump kräver att det finns utrymme och möjlighet att borr i berggrunden. Det krävs exempelvis 20 meter till närmaste borrhål (kan ställa till problem på en liten tomt om grannen har bergvärme) och det finns även krav på hur nära du får borra andra saker i marken. Det krävs också tillstånd från kommunen, något som kostar pengar och är extra dyrt i Stockholm och området runt Stockholm.

Vilka funktioner ingår?

En trevligare aspekt att tänka på är vilka funktioner man får med värmepumpen. En luft-luftvärmepump ger exempelvis både luftrening och möjlighet till luftkonditionering under sommaren. Med luft-vattenvärmepump och bergvärmepump kan man köpa till extra tillbehör och på så sätt få luftkonditionering. Luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump ger också varmt tappvatten, till skillnad från luft-luftvärmepumpen.

Ekonomi

Sen måste man naturligtvis även fundera över ekonomin. Hur mycket pengar kan man investera? Hur lång återbetalningstid vill man riskera? En längre återbetalningstid är också en mer osäker återbetalning. De olika värmepumparna ger olika stor besparing till olika investeringskostnader, vilket påverkar hur lång återbetalningstiden blir.

Extra guide för luft-luftvärmepump

Om du är ute efter en luft-luftvärmepump, kan det finnas fler önskemål som att innedelen ska ha en snygg design, att värmepumpen ska passa till braskamin eller att den ska underhållsvärme. Hitta din luft-luftvärmepump med vår guide!

Till luftvärmepumpsguiden


olika sorters värmepumpar