Kontakta oss

ROT-avdrag till värmepumpsinstallation

Med ROT-avdraget blir din värmepumpsinstallation billigare. ROT-avdraget har möjliggjort för fler att köpa en värmepump.

Hur mycket avdrag kan man göra?

Med ROT- avdraget kan du dra av halva arbetskostnaden för installationen. ROT-avdraget gäller endast för arbete och inte för andra omkostnader runt installationen, som exempelvis material. Ibland räknar man istället med schablonbelopp på totalkostnaden för värmepump och installation. Schablonbeloppet är olika för olika värmepumpar.

Man kan max göra ROT-avdrag och RUT-avdrag på sammanlagt 50 000 kronor per person och år. För att göra ett avdrag på 50 000 måste arbetskostnaden då ha uppgått till 100 000 kronor.

Eftersom ROT-avdraget är just ett skatteavdrag, måste du också ha betalt in tillräckligt mycket skatt. Om man gör flera olika sorters skatteavdrag eller inte betalat in så mycket skatt av olika orsaker, kan den möjliga summan man kan dra av minska.

När gäller ROT-avdraget?

Rotavdrag gäller för reparationer, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Huset måste därför vara minst 5 år gammalt, för att rotavdrag ska gälla. För värmepumpar gäller rotavdraget vid installation eller utbyte, men inte för service.

Den som gör rotavdraget, måste stå som ägare till fastigheten och använda fastigheten som en bostad. Till detta räknas även exempelvis garage i anslutning till bostadshus och fritidshus. Rotavdraget kan utnyttjas till arbete som utförs i föräldrarnas bostad, om barnet haft utgifter för arbetet och helt eller delvis äger fastigheten. Rotavdrag godkänns inte heller om köpare och säljare är närstående. Man måste också ha fyllt 18 år.

Sammanfattningsvis:

  • max 50 000 kronor/person och år
  • byggnaden minst 5 år gammal
  • värmepump installeras eller byts ut
  • äga fastigheten
  • fastigheten används som bostad
  • i vissa fall om arbete utförts i föräldrars bostad
  • fyllt 18 år
  • köpare och säljare får inte vara närstående.

Det finns en rad ytterligare regler och villkor som måste uppfyllas, men dessa är mer ovanliga. Läs gärna på hos skatteverket, om du är osäker på att du uppfyller alla krav.

Rotavdrag hos Skatteverket