Underhåll och skötsel av luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump kräver inte mycket underhåll eller skötsel. Däremot finns det några små saker som du bör tänka på.

Läs manualen

Det bästa rådet när det gäller skötsel av en luft-vattenvärmepump, är att läsa manualen. Där står det precis vilket underhåll din luft-vattenvärmepump kräver, vilket kan skilja sig lite mellan olika modeller. För mer detaljerat underhåll, bör du alltså titta där, men vi går ändå igenom ett par generella punkter här.

Underhåll av värmepumpar

För många är det viktigt att veta vilket underhåll som krävs, innan du bestämmer dig för att byta uppvärmningssystem. Byter man värmekälla, vill man ha något som är tryggt, sparar energi, men för många är det också viktigt att det är lättskött. Luft-vattenvärmepumpar är lättskötta. Värmepumpar beskrivs ofta som nästan helt underhållsfria. Helt underhållsfria är de inte, men det är inte mycket som krävs och det du kan göra, är dessutom relativt enkelt.

Luftvärmepumpars utedel

Utedelen på både luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar behöver lite underhåll. En luftvärmepump kan arbeta igenom ett par tusen kubikmeter luft i timmen och då är det viktigt att luftpassagen är fri. Se till att hålla utedelens luftintag fri från löv, smuts, snö m.m.

Luftvärmepumpar måste avfrostas. Kondens bildas i utedelen vid uppvärmning och i innedelen vid luftkonditionering. När det är kallt ute fryser kondensen i utedelen och därför har värmepumpen en avfrostningsfunktion. Vissa värmepumpar har tidsbestämd avfrostning, medan andra har behovsstyrd avfrostning.

Under avfrostningen kommer det ut vatten från värmepumpens utedel och det här vattnet måste ta vägen någonstans. Kan det inte rinna undan, stannar det kvar och vid kyla fryser vattnet snart till is. I värsta fall kan det bildas en hög med is under värmepumpen, som till slut är så hög att den når själva utedelen och därmed orsakar skador.

Stockholmsklimatet är betydligt mildare än i många andra delar av vårt avlånga land, och därför kan man klara sig med mindre underhåll av denna typ.

Vattenburna system

element som ingår i ett vattenburet uppvärmningssystemVattenburna system kräver också en del underhåll ihop med värmepumparna som ger värme till systemet. Det kan exempelvis handla om filterrengöring eller luftning av element.

För de mer komplexa värmepumparna – luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump –  med vattenburna system, kan det vara svårt med eget underhåll och desto viktigare att du beställer service.

Du kan också vanligen få bra råd om vad som är fel med hjälp av felkoder och manualen. På så vis kan du få reda på om du behöver tillkalla en expert eller om det är något du kan testa först.