Installation av luft-vattenvärmepump

Att installera en luft-vattenvärmepump är ett lite större projekt. Exakt vad som måste ingå skiljer sig mellan olika hus. Du kan dessutom välja att göra något själv – exempelvis gjuta ett fundament för utedelen.

Beställ installation av luft-vattenvärmepump hos Polarpumpen

Installera luft-vatten värmepump

Vissa luft-vattenvärmepumpar har en köldmediekrets mellan värmepumpens två delar, andra låter radiatorvattnet gå ut till utedelen, vilket inte är lika säkert mot frysskador vid ett eventuellt strömavbrott. Nedan beskriver vi hur montering av luft-vattenvärmepump med köldmediekrets mellan delarna går till, vilket naturligtvis skiljer sig något mot den andra varianten. Idag har många luft-vattenvärmepumpar en inbyggd varmvattenberedare, medan andra kopplas till en separat varmvattenberedare. I vissa fall behåller man den befintliga varmvattenberedaren.

Vissa moment måste utföras i en viss ordning, medan andra moment kan utföras parallellt.

Demontering av den gamla pannan

Om du har en gammal panna som ska bytas mot en luft-vattenvärmepump, måste man naturligtvis börja med att montera ned den gamla pannan. Ett komplext projekt med känsliga moment. Vissa luft-vattenvärmepumpar kan också kopplas ihop med den gamla pannan. Då kan man ha sin ved- eller oljepanna som reserv vid strömavbrott eller som komplement om det är mycket kallt ute.

Värmepumpens innedel (+ varmvattenberedare) placeras enligt önskemål, vanligen där den tidigare pannan stod.

Placering av utedel

Luft-vattenvärmepumpar är mycket tunga (ofta över 100 kg) och det är viktigt att de har en stadig grund att stå på. Ofta väljer man att gjuta ett fundament, så man får ett plant och stadigt underlag. På fundamentet placeras ett markstativ, som luft-vattenvärmepumpen står på.

Dragning av rör

Rör och ledningar ska kopplas mellan de två delarna och därför borras ett hål genom ytterväggen. Sedan dras rören och kopplas. Inne i huset kopplas dessutom det nya systemet ihop med husets vattenburna uppvärmningssystem.

Vakuumsugning

När köldmediekretsen är på plats skall den vakuumsugas. En process som tar en liten stund att utföra. Då detta moment är slutfört släpps köldmediet ut i kretsen. Värmepumpen innehåller en viss mängd köldmedium redan från början. Detta brukar räcka, men om man har dragit långa rör, kan man behöva fylla på med extra. Dessa moment ska utföras av en certifierad kyltekniker.

El

En luft-vattenvärmepump måste också ha el och ställer vanligen lite högre krav på de elektriska förutsättningarna och en elektriker kan behöva göra vissa ingrepp.

Det ska se snyggt ut

Naturligtvis är det viktigt att du tycker att resultatet är snyggt. Därför brukar man täcka alla rör med kabelkanaler, så resultatet blir så snyggt som möjligt.

Inställningar

En luft-vattenvärmepump kräver också en del inställningar, men det behöver du inte oroa dig för. Installatörerna ser till att värmepumpen är inställd som den ska.

Instruktioner

Naturligtvis får du en handbok med din nya luft-vattenvärmepump, men installatörerna brukar också visa lite vad du ska hålla koll på och hur du kan ändra vissa inställningar.