Service av luft-luftvärmepump i Stockholm

En luft-luftvärmepump kräver service med jämna mellanrum, för att fungera så effektivt som möjligt och hålla så länge som möjligt. Att beställa service till luftvärmepumpen är därför lönsamt på lång sikt.

Vill du ha hjälp med service?

Vi kan hjälpa dig att serva din värmepump! – Till Service i Polarpumpens e-butik.

Behövs verkligen service av luft-luftvärmepumpar?

mätningDet finns undersökningar som visar att uppåt 30 % av värmepumpens effekt går förlorad bara efter något år. Det är precis detta som en service kan återställa. Du kanske har märkt att värmepumpen låter lite konstigt eller att den inte genererar lika mycket värme. Det beror på att smuts letar sig in i luftvärmepumpen och försämrar prestandan. En ordentlig rengöring råder bot på problemet.

Service innebär naturligtvis en omkostnad, men det blir trots allt billigare i längden, då en service ökar effekten och livslängden på din värmepump.

Sen är det så att du kan riskera att skada känsliga komponenter, om du försöker rengöra själv och du kanske inte ens kommer åt alla viktiga delar. En kyltekniker vet hur luftvärmepumpen kan plockas isär och vad som är känsligt och vad som inte är det. Kylteknikern passar självklart också på att kontrollera att din luft-luftvärmepump fungerar som den skall och åtgärdar eventuella fel och brister.

Vem servar min luft-luftvärmepump i Stockholm?

Runt om i Sverige finns det gott om företag som arbetar med installation och service av värmepumpar och naturligtvis finns det även företag som arbetar speciellt med service av värmepumpar i Stockholm.

Ibland finns det möjlighet att teckna så kallade ”serviceavtal” och du blir då kontaktad med jämna mellanrum, för att det är dags för service. Många gånger blir priset detsamma oavsett om du har ett avtal eller inte och serviceavtalen kan också ge service lite väl tätt, så det blir dyrt i slutändan.

De stora värmepumpsexperterna på Internet, erbjuder vanligen service oavsett var i Sverige du bor. Ofta finns det här fasta priser, där det också är tydligt vad som ingår.

Vad kostar service av värmepumpar i Stockholm?

Fördelen med att bo i eller nära en storstad, som Stockholm, är att utbudet är stort och liksom konkurrensen mellan olika aktörer. På mindre orter finns många gånger bara ett lokalt företag som servar värmepumpar. Då kyltekniker i Stockholm oftast inte måste resa lika långt mellan olika kunder hinner de med fler kunder på samma tid och de därför kan även hålla lite lägre priser.

Samtidigt kan det vara svårt att få veta vad service kostar, då många småföretag har mycket enkla hemsidor, som i princip bara skall se till att du ringer dem. Det står helt enkelt inte vad service kostar utan du måste ringa runt.

Stora aktörer på marknaden, skriver däremot ofta ut vad service kostar (delvis därför att de är billigare) och det står även vilka moment som ingår. Många företag har också olika erbjudanden på service och kan exempelvis ha olika standarpriser för liten eller stor service och du kan välja den omfattning som passar dig. Räkna med att betala 1500-2000 kronor för service.

Vad kan du själv göra för din luft-luftvärmepump?

Naturligtvis finns det även saker som du kan göra för att se till att din värmepump mår bra. Man ska inte lämna över allt på servicepersoner.

filterFör luft/luftvärmepumpar är det absolut viktigaste att du ser till att rengöra filtren med jämna mellanrum. Filtret i värmepumpen renar inneluften från exempelvis bakterier och pollen, men du måste rengöra filtret regelbundet för att värmepumpen verkligen ska fungera med bra effekt. Detta är det bästa sättet för dig att se till att värmepumpen fungerar effektivt och håller länge.

Luftvärmepumparnas utedel måste vara ren och fri, för att värmepumpen skall få tillgång till den luft, som den hämtar energi ifrån. Det innebär att du behöver plocka bort löv och rengöra från smuts. På vintern skall du se till att inte luftintagen blir igentäppta av snö och under utedelen måste det finnas utrymme för det vatten som droppar ut vid avfrostning. Om vattnet inte har någonstans att ta vägen och fryser till is, kan detta orsaka stora skador på värmepumpen.