Installation av luft-luftvärmepump

Installera luft-luft värmepump

En luft-luftvärmepump är relativt lätt att installera – för en expert. Det brukar ta några timmar i anspråk för en kyltekniker att installera en luft-luftvärmepump.

Så går det till att installera en luft-luft

Det finns många moment som ingår i en luft-luftvärmepumpsinstallation. Vissa moment kan utföras parallellt eller i olika ordning.

Avtala tid

Installationen börjar med att du och installatören avtalar en tid för installationen. När du pratar med installatören i telefon, kan du också passa på att ställa någon fråga. Installatören dyker sedan upp hemma hos dig (eller i din sommarstuga) på den avtalade tiden och har med sig värmepumpen samt det material och de verktyg som behövs under installationen.

Bestäm placering av utedel och innedel

Vanligen är det första som händer när kylteknikern är på plats, att ni diskuterar igenom placeringen av värmepumpen två delar. Placeringen är viktig för värmepumpens effekt och installatören kan ge dig råd runt var den bästa placeringen är i just ditt hus.

Montering av innedel och utedel

metallplatta - fäste för luft-luftvarmepumpLuft-luftvärmepumpens två delar ska sedan monteras. För innedelen fästs en metallplatta på väggen. Innedelen hängs sedan på metallplattan. Det är viktigt att innedelen är placerad vågrätt, även om huset skulle luta. Detta i och med att vattnet som bildas inuti innedelen vid luftkonditionering inte ska läcka på insidan, utan rinna ut genom dräneringsröret.

Utedelen fästs istället vanligen på konsoler med vibrationsdämpare emellan. Konsolerna fästs på väggen. Ibland väljer man att istället placera utedelen på ett markstativ.

rördragning genom väggHåltagning i vägg + rördragning

Rör ska dras mellan de två delarna och därför krävs ett hål i väggen. Hålet är på ca 7 cm och ska luta utåt, så att dräneringen av innedelen fungerar med hjälp av jordens gravitation.

Genom hålet dras dels köldmedierören, men också en kommunikationskabel och dräneringsrör. Köldmedierören och kommunikationskabeln fästs i både utedelen och innedelen, medan dräneringsröret placeras så att vattnet från det rinner ut på en bra plats. På bilden till höger syns tydligt de två köldmedierören, den smala kommunikationskabeln och dräneringsröret.

Rören täcks sedan med kabelkanaler så det ser snyggt och prydligt ut, när allt är färdigt.

Vakuumsugning och köldmedium

När köldmedierören är på plats är det dags för vakuumsugning, vilket kan ta en liten stund. Sedan släpps köldmediet i värmepumpen ut i rören. Köldmediet i värmepumpen räcker bara till en viss längd på rören. Vill du ha längre rör, kan man behöva fylla på med mera köldmedium.

Elanslutning

En värmepump får sin el via en vanlig stickkontakt i anslutning till innedelen eller utedelen. Det är olika för olika luft-luftvärmepumpen. Kylteknikern är vanligen inte dessutom en behörig elektriker, men detta brukar inte krävas. Skulle du behöva hjälp med en fast installation eller ett nytt eluttag, bör du kontakta en elektriker (men du kan alltid kontrollera om kylteknikern även har den behörighet och kan hjälpa dig mot en extra kostnad). Det är bättre att ta hem elektrikern efter att kylteknikern har installerat värmepumpen, eftersom det är först då du vet var värmepumpen verkligen kommer att sitta.

Instruktioner

När värmepumpen är installerad, brukar installatören ta sig lite tid och gå igenom lite grundläggande funktioner hos värmepumpen och ge dig tips och råd runt hur du ska ta hand om din nya värmepump.