Rådgivning

"Polarpumpen säljer och installerar ca 6000 luft-luft varje år!"

Luft-luftvärmepump i Stockholm

Luft-luftvärmepumpen är den enklaste av värmepumpar. Den är betydligt billigare än de andra sorternas värmepumpar och kan spara mycket el, även utan ett vattenburet system.

Köpa luft-luftvärmepump i Stockholm

Om du funderar på att köpa en luft-luftvärmepump i Stockholm, föreslår vi att du vänder dig till vår e-butik. Som Nordens största leverantör av värmepumpar på Internet, erbjuder vi låga priser och hög kvalitet. Vi har ett rekordbrett sortiment och kan även hjälpa dig med installation och service oavsett var du bor i Sverige, så naturligtvis även i Stockholm. Några av de märken av värmepumpar som vi erbjuder är Daikin, ComfortZone, Bosch, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic och många fler.

Besök vår e-butik

luft-luftvärmepump från PanasonicVärme från luft till luft

En luft-luftvärmepump hämtar värme från utomhusluften och sprider värmen direkt via inomhusluften. Detta gör att luft-luftvärmepumpen är enklare (och billigare) att installera än de andra värmepumparna, men också att luft-luftvärmepumpen passar nästan i varje hus. Den är mycket vanlig i exempelvis radhus och fritidshus runtom i Stockholm.

Luft-luftvärmepumpen hämtar upp värme från utomhusluften med hjälp av ett köldmedium. När köldmediet tar upp värmen, övergår det från flytande till gasform. Köldmediet passerar därefter genom en kompressor, där trycket ökas, vilket får temperaturen att stiga ytterligare. Inne i huset släpper köldmediet ifrån sig värmen, som sprids via värmepumpens fläktar. Köldmediet övergår nu återigen i flytande form. Det passerar sedan via en ventil, som minskar trycket, så temperaturen sjunker ytterligare. Sen börjar processen om.

Passar nästan var som helst

De andra värmepumparna kräver ett vattenburet uppvärmningssystem och det gör i princip alla uppvärmningssystem, utom direktverkande el och luft-luftvärmepumpen. Luft-luftvärmepumpen är dock mycket effektivare än direktverkande el och du kan göra en stor besparing. I och med att luft-luftvärmepumpen inte kräver vattenburen värme är den mycket populär i sommarstugor och radhus/småhus, särskilt från 70-talet då direktverkande el var standard). Den används också ofta som komplement till annan uppvärmning.

Förutsättningar för luft-luftvärmepump i Stockholm

En luft-luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och gynnas av ett något mildare klimat. Det flesta luft-luftvärmepumparna fungerar ner till -20°C eller -30°C men brukar få något sämre effekt lite innan det. Besparingen blir därför större rent procentuellt, om man bor längre söderut, men större i antal kilowattimmar längre norrut.

En luft-luftvärmepump passar klimat-förutsättningarna i Stockholm.

Luft-luftvärmepumpar är framför allt populära som komplement till direktverkande el, men även till annan uppvärmning. De är mycket vanliga i sommarstugor och fritidshus i Stockholms skärgård, men också mycket vanliga i radhusområden runtom i Stockholms området, exempelvis i Danderyd, Täby, Sollentuna och Järfälla.

Ekonomiskt

De flesta som köper en luft-luftvärmepump gör det för att de vilka minska sina elkostnader. Andra vill komma ifrån krångliga uppvärmningsalternativ. Luft-luftvärmepumpen är en relativt billig investering. Vanligen kostar värmepumpen med installation runt 15 000 – 20 000 kronor. Kostnaden beror på hur kraftig värmepump du behöver, vilket till stor del avgörs av husets storlek, men också vilken återförsäljare du vänder dig till, värmepumpens modell och märke, samt om du har möjlighet att göra ROT-avdrag på installationen eller inte.

Enligt Energimyndighetens tester kan man spara så mycket som 75 % av uppvärmningskostnaderna med en luft-luftvärmepump. Vanligen innebär detta att investeringskostnaden är återbetald inom ett par år genom lägre elkostnader, samtidigt som det är vanligt att garantin sträcker sig så långt som fem år.