Installation av värmepumpar i Stockholm

En värmepump måste installeras och det är vanligen ett ganska stort projekt, även om det skiljer sig lite mellan de olika sorterna.

Enligt lag krävs det vanligen en installatör med speciell utbildning och kompetens för värmepumpsinstallation.

Installera luft-luft

Installera luft-vatten

Installera frånluft

Installera bergvärme

"Polarpumpen har certifierade kyltekniker över hela landet!"

Hjälp med värmepumpsinstallation i Stockholm?

Vi hjälper dig gärna att installera en värmepump i Stockholm. Vi har installatörer som jobbar i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. Klicka på länken nedan, så kommer du till installation i vår e-butik.

Installation av värmepump hos Polarpumpen

Varför en installatör?

En installerad värmepump i Stockholm

Den främsta anledningen till att anlita en kompetent installatör till sin värmepumpsinstallation är att det är det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt från värmepumpen. En värmepumpsinstallation kräver kompetens som är lite utöver vad som ingår i att vara ”händig” och det är svårt att få allt rätt. Faktum är att nästan alla reklamationer på värmepumpar beror på felaktig installation.

Sen är det också så att vissa moment kräver specifik kompetens enligt svensk lag. Det krävs en certifierad kyltekniker/kylmontör för hantering av köldmedium. Detta ingår i en luft-luftvärmepumpsinstallation och vanligen även vid en luft-vattenvärmepumpsinstallation. För andra moment kan det krävas en elektriker eller rörmokare och vid bergvärme krävs en certifierad brunnsborrare.

Köldmedium – kräver rätt kompetens

Köldmedium är ett ämne som kan transportera värme. I värmepumpen tvingas detta ämne att växla mellan vätskeform och gasform, som ett sätt att transportera och komprimera värmen. Exempel på köldmedium är de ökända freonerna, men även vatten kan användas som köldmedium. Köldmedierna har ett R-nummer, som visar vilket köldmedium det rör sig om.

Dagens köldmedier är inte lika miljöskadliga som freonerna, men det rör sig fortfarande om ämnen som inte bör läcka ut i naturen. De kan skada både natur och människor. Det är därför lagen kräver att endast certifierade personer utför dessa moment.

När det kommer till köldmedium är det enligt F-gasförordningen förbjudet att sälja värmepumpar om det inte går att bevisa att installationen ska utföras av ett certifierat företag. Detta då alla värmepumpar har en köldmediekrets som skapas på plats och för detta arbete krävs en fackman.

Brunnsborrning – kräver certifiering

Brunnsborrning för bergvärme är också ett känsligt kapitel för miljön. Om något går fel vid borrning eller installation av bergvärme kan detta få allvarliga konsekvenser för miljön. Detta är en anledning till att det krävs tillstånd för bergvärme från din kommun, exempelvis Solna, Huddinge, Salem eller Södertälje. Det kan vara svårt att få tillstånd i vattenskyddsområden. Dessutom krävs det som sagt också att brunnsborraren är certifierad för att få utföra dessa moment.

Krav för rot:

  • Man måste äga huset
  • Huset måste vara minst 5 år gammalt
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt
  • Du får maximalt dra av 50 000 kronor per person och år för både RUT och ROT.

ROT-avdrag för installation av värmepump

För installation av värmepump kan man utnyttja ROT-avdraget. ROT-avdraget gäller endast arbetskostnader (inte material), men vanligen är arbetskostnaden den största delen av installationskostnaden.

Skatteverket ställer en del krav för att man ska få utnyttja ROT-avdraget, se ruta!


För att få installera vissa typer av värmepumpar krävs tillstånd från kommunen. Detta eftersom det innebär en miljörisk, men också att det påverkar miljön påverkas även om allt installeras korrekt.