Frånluftsvärmepump i Stockholm

Frånluftsvärmepumpar började säljas på 80-talet och det har sedan dess varit vanligt att använda frånluft i nybyggen, något som marknaden håller på att anpassa sig efter. Det är också vanligt att man byter ut en gammal frånluftsvärmepump mot en ny mer effektiv. Bor du i Stockholm eller i omkringliggande områden såsom Upplands Väsby, Märsta, Sollentuna, Huddinge och Södertälje bland annat och funderar på en frånluftsvärmepump är detta sidan för dig.

Köpa frånluftsvärmepump i Stockholm

Om du är intresserad av att köpa en frånluftsvärmepump i Stockholm, föreslår vi att du vänder dig till vår e-butik via länken nedan. Vi säljer värmepumpar till hela Sverige och kan därför hålla låga priser.

Frånluftsvärmepump hos Polarpumpen

Frånluftsvärmepump från Bosch - StockholmVärme från ventilationsluft till vatten

En frånluftsvärmepump hämtar värme från ventilationsluften. Istället för att vädra ut varm luft, tar frånluftsvärmepumpen tillvara på värmen innan luften försvinner ut ur huset. Frånluftsvärmepumpen återvinner helt enkelt värme och du använder därför samma värme i huset om och om och om igen. Bra för miljön och billigare för dig!

Ventilationsluft är en begränsad värmekälla.

Ventilationsluften är dock en ganska begränsad energikälla. Viss värme går förlorad. Värme förloras genom dålig isolering och viss värme även vid väldigt bra isolering. Sen försvinner värme då ytterdörren öppnas eller då man öppnar ett fönster för att få in lite mer frisk luft.

Samtidigt produceras en del värme i huset. Elektriska maskiner som spisar, kylskåp och tv-apparater genererar en del spillvärme. Människor och husdjur avger värme, liksom lampor och levande ljus. Denna värme, som uppstår inne i huset, kan också tillvaratas av frånluftsvärmepumpen.

Förutsättningar för frånluftsvärme i Stockholm

När det gäller frånluftsvärmepumpar så spelar på sätt och vis inte klimatet så stor roll, eftersom frånluftsvärmepumpen utnyttjar värmen i ventilationsluften, vars temperatur beror mer på andra faktorer. Hur mycket energi som krävs för uppvärmning varierar delvis mellan olika hus beroende på hur mycket isolering man har, men också beroende på var i landet man bor.

En frånluftsvärmepump kan fungera bra i Stockholm.

Stockholm ligger ganska långt söderut och därför är uppvärmningsbehovet något mindre. Frånluftsvärmepumpar har ofta svårt att räcka till, men klarar av ett lite mildare klimat, som i Stockholm. Några frånluftsvärmepumpar som fungerar bra i Stockholm är bland annat ComfortZone, Bosch, IVT och Nibe.

Kräver mekanisk ventilation

Det vanligaste är att man har mekanisk frånluft, i vissa fall har man mekanisk både till- och frånluft. Vid mekanisk frånluft är det alltså bara ventilationen av luft ut ur huset som kontrolleras. Luften hämtas in i huset på olika platser och det finns en viss risk att exempelvis kraftig vind innebär att för mycket kall luft tar sig in i huset. Då stänger många sina luftintag och ventilationen förloras.

Om man har ett äldre hus med självdragsventilation måste mekanisk ventilation byggas till innan man kan använda en frånluftsvärmepump.

Ekonomi

En frånluftsvärmepump kan generera en relativt stor besparing. Prisskillnaden mellan olika frånluftsvärmepumpar är mycket stor. Det finns frånluftsvärmepumpar som har en inbyggd elpatron, som hjälper till vid behov, men också frånluftsvärmepumpar, som kan fungera som komplement till annan uppvärmning, genom att de endast utnyttjar den värme som finns i ventilationsluften.

Ekonomiskt sett brukar en frånluftsvärmepump kosta ungefär som en luft-vattenvärmepump, samtidigt som den inte genererar en lika stor besparing. Den kostar vanligen mellan 30 000 och 80 000 kronor och besparingen ligger oftast mellan 25-60 %.

Intresserad av en frånluftsvärmepump? – Fyll i vår offertförfrågan!