Installera bergvärme

Att installera en bergvärmepump behöver inte vara ett stort projekt och när allt är färdigt får du njuta av miljövänlig värme till låga omkostnader.

Så går installationen till

  1. Du ansöker om tillstånd från kommunen – se nedan.
  2. Vid installationen borrar en certifierad borrare ett djupt borrhål i marken.
  3. I borrhålet förs en kollektorslang ned, med en vätska som hämtar upp värme från berggrunden.
  4. Kollektorslangen ska grävas ned mellan energibrunnen och huset.
  5. Kollektorslangen förs in i huset genom ett hål i väggen. ‘
  6. Kollektorslangen luftas.
  7. Inne i huset installeras bergvärmepumpen och kopplas till husets uppvärmningssystem, tappvarmvatten, kollektorslangen och el.
  8. Installatören startar bergvärmepumpen, gör nödvändiga inställningar och kontrollerar så att allt fungerar som det ska.

OBS: att det kan skilja sig vilken ordning saker sker. Exempelvis kan bergvärmepumpen först installeras som elpanna, innan borrhålet finns.

Ansöka om tillstånd för bergvärmepump i Stockholm

För att installera bergvärme, markvärme/ytjordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme krävs som regel tillstånd från kommunen.

Att ansöka om tillstånd för bergvärme kostar 4900 kronor för en mindre anläggning på upp till 20 kW och 8820 kronor för en större anläggning, om du bor i Stockholm. Det ligger på dig att se till att lämna in en komplett ansökan. Om ansökan tar längre tid att handlägga, får nämligen du betala extra (980 kr/timme).

Exempel på vad de kostar i några kommuner redovisas i tabellen nedan (gäller bergvärme):

Allmän kostnad Liten Stor
Stockholm 5250 kronor 8820 kronor
Järfälla 3800 kronor 5700 kronor
Sollentuna 2625 kronor
Täby 3000 kronor
Nacka 2985 kronor 4975 kronor
Södertälje 1840 kronor
Norrtälje 4700 kronor
Uppsala 2170 kronor 2713 kronor
Vallentuna 2998 kronor
Eskilstuna 890 kronor

Dessa uppgifter kommer från april 2015 och kan ha tolkats felaktigt eller ändrats sedan dess. Se alltid till att kontrollera med din kommun, så du har korrekta uppgifter.

Kostnaden för att ansöka om tillstånd för bergvärme, markvärme eller sjövärme varierar mellan olika kommuner. Området runt Stockholm är något dyrare än många andra kommuner, vilket beror på att processen är mer komplex i tätbebyggda områden.

Här hittar du information om vad som gäller i Stockholms kommun

Miljöpåverkan med bergvärme

Att installera större värmepumpsanläggningar innebär en miljörisk. Om något går snett vid installationen kan detta skada miljön och därför krävs enligt lag verifierade brunnsborrare vid bergvärmeinstallationer.

Samtidigt har en värmepump viss påverkan på miljön. Värmepumpen flyttar värme från en plats till insidan huset. En bergvärmepump gör därför berggrunden lite kallare. En luftvärmepump gör luften lite kallare. Delvis av denna anledning kan man inte borra för bergvärme för tätt. I så fall finns inte tillräckligt med värme att hämta i berggrunden. Exakt hur temperaturen skiftar i berggrunden varierar från plats till plats och beror exempelvis på bergarten, om det finns sprickor och hur grundvattnet för sig i berggrunden.

Sjövärme kan vara särskilt känsligt för naturen. Vid sjövärmen sänker man temperaturen i ett vattendrag, vilket kan få stora konsekvenser för sjöns ekosystem, djur och växtliv.

Bergvärme i vattenskyddsområden

Vanligen är det både dyrare att ansöka och svårare att få tillstånd för bergvärme i vattenskyddsområden. Här är det viktigt att vattnet inte förorenas och att bergvärme innebär en ökad risk för föroreningar i marken.