Bergvärmepump i Stockholms län

Bergvärmepump kan ge en mycket stor besparing. Ibland så mycket som 80 %. Bergvärme är mycket populärt i Sverige, men popularitet har minskat något på senare år – kanske därför att de andra något billigare värmepumparna har blivit så mycket effektivare.

Köpa bergvärmepump i Stockholm

Om du är intresserad av att köpa en värmepump i Stockholm, föreslår vi att du besöker vår e-butik, via länken nedan.

Bergvärme hos Polarpumpen

bergvarmepump från BoschBergvärme ger värme från jordens yta

En bergvärmepump hämtar precis som namnet antyder värme från berggrunden. Berggrunden är bergvärmepumpens energikälla, men det rör sig om energi som lagras i grundvattnet i berggrunden. Många tror felaktigt att en bergvärmepump använder värme från jordens inre, men det är faktiskt inte så.

Berggrunden är en stabil värmekälla och håller ungefär samma temperatur året runt.

Värmen bergvärmepumpar utnyttjar kommer faktiskt från jordens ”yta”, som solen har värmt.  Grundvattnet har huvudsakligen fått sin värme från solen. Borrhålet vid bergvärme är bara ett par hundra meter djupt. För att använda jordens egen värme hade borrhålet behövt vara mer än tio gånger så djupt (i Sverige) och att borra så djupt är helt enkelt onödigt dyrt. Det hade aldrig lönat sig.

Eftersom berggrunden håller ungefär samma temperatur hela året har en bergvärmepump tillgång till en stabil energikälla. Samtidigt behöver naturligtvis ditt hus mer värme, när det är kallt ute och det är viktigt att isoleringen är bra från borrhålet och in i huset, så inte värme går förlorad på vägen.

Värme till golvvärme, radiatorer och kranar

En bergvärmepump sprider värmen i huset med hjälp av vattenburen värme, alltså via golvvärme och radiatorer. Du får dessutom tappvatten. Många bergvärmepumpar kan dessutom ge poolvärme under sommaren, med extra tillbehör.

Kostnad och besparing med bergvärmepump

Energibesparing på upp till 80 % med bergvärme, ger en återbetalning på ca 10 år.

Bergvärmepumpar ger den största energibesparingen, på 80 %, och kan därför vara mycket lönsamma i längden. Man får dock räkna med att återbetalningstiden kan bli uppåt 10 år, eftersom att installationskostnaden är något större än för de andra värmepumparna.

Att bergvärmepumpen är den dyraste värmepumpen att installera, beror i princip helt på kostnaden för att borra, men även själva bergvärmepumparna kan vara något dyrare än andra värmepumpar.  Investeringskostnaden är dock en engångssumma. När man väl har borrat en gång, räcker borrhålet resten av livet, men du kan behöva byta ut själva bergvärmepumpen ca vart 20:e år.

Förutsättningar för bergvärme i Stockholms län

Berggrunden i Stockholms län brukar passa bra för bergvärme. Förutsättningarna är på det sättet goda. Många tar ut extra höga priser för bergvärme i Stockholm och området runt. Priserna för värmepumpar över lag  ligger  helt enkelt en bit över det svenska genomsnittet i södra Uppland, norra Södermanland och östra Västmanland. I vår e-butik får du däremot betala samma pris för bergvärmepumpen oavsett var du bor.

Bergvärme kräver att man ansöker om tillstånd till kommunen, och detta är som regel något dyrare i Stockolms län än i övriga Sverige, exempelvis i kommuner som Stockholm, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Sollentuna och Uppsala. Till viss del handlar de dyrare priserna om att det blir lite mer komplext i tätbebyggda områden.

Andra sorters markvärmepumpar i Stockholm

Det finns även värmepumpar som tar energi från mark eller vatten, även om detta är ganska ovanligt. Få har tillgång till de förutsättningar som krävs; en stor markyta som kan grävas upp eller vatten som inte fryser på vintern. Samma värmepumpar används vanligen vid ytjordvärme, grundvattenvärme och sjövärme som används vid bergvärme och därför behandlas dem här som en gemensam grupp.

Alla sorterna sprider värmen i huset via husets vattenburna uppvärmningssystem och kan alltså ge värme till golvvärme och/eller radiatorer samt tappvatten.

Markvärmepump, jordvärmepump eller ytjordvärmepump

Kärt barn har många namn. Markvärmepump används ibland som en sammanfattning för värmepumpar som hämtar värme från marken och innefattar då alla sorterna som använder ”bergvärmepumpar”. Ytjordvärme eller jordvärme kräver ett större markområde där kollektorslangen grävs ned. Systemet är vanligare längre söderut i Sverige. Priset brukar vara något lägre än priset för att installera bergvärme, men det kan vara krångligt och dyrt att återställa marken som grävts upp.

Grundvattenvärmepump

Grundvattenvärme är ganska ovanligt. Här krävs två hål. Ett hål där värme hämtas och ett där kyla transporteras tillbaka ned i marken. Det medför en ganska stor påverkan på grundvattnet och kan vara svårt att få tillstånd.

Sjövattenvärmepump

Sjövattenvärme kräver istället att man kan sänka ned kollektorslangen i ett större vattendrag eller sjö och är därför inte tillgängligt för särskilt många svenskar. Även här kan det vara svårt att få tillstånd, då sjövärmepumpar har stor påverkan på sjöns ekosystem.

Intresserad av att installera bergvärme? – Efterfråga en offert!